Edasi.org Show

Edasi.org innustav ja hariv meelelahutus ja sisu

Edasi on innustav ja hariv ajakiri. Kvaliteetne ajaviide. Edasi missioon on luua toetavat keskkonda ja panna tahtma olla parem.Võimendada innustavaid tegusid ja harivaid mõtteid. Kasvatada isiklikku ja ühist enesekindlust. Peegeldada elu ja erinevaid vaatenurki. Edasi on teekond. Mõtteviis.